Het is moeilijk een vrouw gelijk te geven, want misschien is ze intussen alweer van mening veranderd


het-is-moeilijk-een-vrouw-gelijk-te-geven-want-misschien-is-ze-intussen-alweer-van-mening-veranderd
marcello mastroiannihetismoeilijkeenvrouwgelijktegevenwantmisschienzeintussenalweervanmeningveranderdhet isis moeilijkmoeilijk eeneen vrouwvrouw gelijkgelijk tete gevenwant misschienmisschien isis zeze intussenintussen alweeralweer vanvan meningmening veranderdhet is moeilijkis moeilijk eenmoeilijk een vrouween vrouw gelijkvrouw gelijk tegelijk te gevenwant misschien ismisschien is zeis ze intussenze intussen alweerintussen alweer vanalweer van meningvan mening veranderdhet is moeilijk eenis moeilijk een vrouwmoeilijk een vrouw gelijkeen vrouw gelijk tevrouw gelijk te gevenwant misschien is zemisschien is ze intussenis ze intussen alweerze intussen alweer vanintussen alweer van meningalweer van mening veranderdhet is moeilijk een vrouwis moeilijk een vrouw gelijkmoeilijk een vrouw gelijk teeen vrouw gelijk te gevenwant misschien is ze intussenmisschien is ze intussen alweeris ze intussen alweer vanze intussen alweer van meningintussen alweer van mening veranderd

Nooit een vrouw gelijk geven, want misschien is ze intussen alweer van mening veranderd -Marcello Mastroianni
nooit-een-vrouw-gelijk-geven-want-misschien-is-ze-intussen-alweer-van-mening-veranderd
Het grootste bewijs van moed, dat een vrouw geven kan, is zich over te geven -Etienne Rey
het-grootste-bewijs-van-moed-dat-een-vrouw-geven-kan-is-zich-over-te-geven
Het is moeilijk er een mening op na te houden die geen reactie is -Siegfried E. van Praag
het-is-moeilijk-er-een-mening-op-na-te-houden-die-geen-reactie-is
We zijn niet dezelfde persoon als tien jaar geleden, noch zijn zij van wie we houden. Het is een gelukkig toeval als wij, veranderd, blijven houden van een veranderd persoon -William Somerset Maugham
we-zijn-niet-dezelfde-persoon-als-tien-jaar-geleden-noch-zijn-zij-van-wie-we-houden-het-is-een-gelukkig-toeval-als-wij-veranderd-blijven-houden-van
Een vrouw heeft altijd gelijk zelfs als ze gelijk heeft -Jan Vercammen
een-vrouw-heeft-altijd-gelijk-zelfs-als-ze-gelijk-heeft