Het is niet mogelijk voor alle mensen om groots te zijn, maar ze kunnen allemaal goed zijn


het-is-niet-mogelijk-voor-alle-mensen-om-groots-te-zijn-maar-ze-kunnen-allemaal-goed-zijn
jean-françois marmontelhetisnietmogelijkvoorallemensenomgrootstezijnmaarzekunnenallemaalgoedzijnhet isis nietniet mogelijkmogelijk vooralle mensenmensen omom grootsgroots tete zijnmaar zeze kunnenkunnen allemaalallemaal goedgoed zijnhet is nietis niet mogelijkniet mogelijk voormogelijk voor allevoor alle mensenalle mensen ommensen om grootsom groots tegroots te zijnmaar ze kunnenze kunnen allemaalkunnen allemaal goedallemaal goed zijnhet is niet mogelijkis niet mogelijk voorniet mogelijk voor allemogelijk voor alle mensenvoor alle mensen omalle mensen om grootsmensen om groots teom groots te zijnmaar ze kunnen allemaalze kunnen allemaal goedkunnen allemaal goed zijnhet is niet mogelijk vooris niet mogelijk voor alleniet mogelijk voor alle mensenmogelijk voor alle mensen omvoor alle mensen om grootsalle mensen om groots temensen om groots te zijnmaar ze kunnen allemaal goedze kunnen allemaal goed zijn

Van goed gebruikte wreedheid kan men spreken wanneer iemand deze plotseling begaat, uit noodzaak zich te handhaven, en niet verder continueert, maar omzet in een zo groot mogelijk welzijn voor zijn onderdanen -Machiavelli
van-goed-gebruikte-wreedheid-kan-men-spreken-wanneer-iemand-deze-plotseling-begaat-uit-noodzaak-zich-te-handhaven-niet-verder-continueert-maar-omzet
Het is waar dat mensen die over soevereine macht beschikken onbillijk kunnen zijn; maar zij kunnen niet in eigenlijke zin onrechtvaardig zijn, of onrecht begaan -Thomas Hobbes
het-is-waar-dat-mensen-die-over-soevereine-macht-beschikken-onbillijk-kunnen-zijn-maar-zij-kunnen-niet-in-eigenlijke-zin-onrechtvaardig-zijn-of
Over het algemeen, willen de mensen goed zijn, maar niet te goed, en niet de gehele tijd -George Orwell
over-het-algemeen-willen-de-mensen-goed-zijn-maar-niet-te-goed-niet-de-gehele-tijd