Het kenmerk van een offer is dat het opgaat in rook


het-kenmerk-van-een-offer-is-dat-het-opgaat-in-rook
willem frederik hermanshetkenmerkvaneenofferisdathetopgaatinrookhet kenmerkkenmerk vanvan eeneen offeroffer isis datdat hethet opgaatopgaat inin rookhet kenmerk vankenmerk van eenvan een offereen offer isoffer is datis dat hetdat het opgaathet opgaat inopgaat in rookhet kenmerk van eenkenmerk van een offervan een offer iseen offer is datoffer is dat hetis dat het opgaatdat het opgaat inhet opgaat in rookhet kenmerk van een offerkenmerk van een offer isvan een offer is dateen offer is dat hetoffer is dat het opgaatis dat het opgaat indat het opgaat in rook

Een schip voer aan de horizon voorbij, zijn rook blijft hangen. Als rook hangt daar mijn kijken naar dat schip -Max Croiset
een-schip-voer-aan-de-horizon-voorbij-zijn-rook-blijft-hangen-als-rook-hangt-daar-mijn-kijken-naar-dat-schip
Het lijkt erop dat groei in wijsheid gelijk opgaat met het bewust worden van eigen onwetendheid -Anthony de Mello
het-lijkt-erop-dat-groei-in-wijsheid-gelijk-opgaat-met-het-bewust-worden-van-eigen-onwetendheid
Een compromis is het offer van een recht of goed in de hoop op het behoud van een ander - al te vaak eindigend in het verlies van beide -Tryon Edwards
een-compromis-is-het-offer-van-een-recht-of-goed-in-de-hoop-op-het-behoud-van-een-ander-al-te-vaak-eindigend-in-het-verlies-van-beide
Geroddel is een soort rook die komt uit de vuile pijp van wie het verspreiden: het bewijst alleen de slechte smaak van de roker -George Eliot
geroddel-is-een-soort-rook-die-komt-uit-de-vuile-pijp-van-wie-het-verspreiden-het-bewijst-alleen-de-slechte-smaak-van-de-roker
Een zeker kenmerk van een goed boek is, dat het ons steeds beter bevalt, hoe ouder we worden -G. C. Lichtenberg
een-zeker-kenmerk-van-een-goed-boek-is-dat-het-ons-steeds-beter-bevalt-hoe-ouder-we-worden