Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet


het-kwade-ontstaat-altijd-daar-waar-de-liefde-tekort-schiet
hermann hessehetkwadeontstaataltijddaarwaardeliefdetekortschiethet kwadekwade ontstaatontstaat altijdaltijd daardaar waarwaar dede liefdeliefde tekorttekort schiethet kwade ontstaatkwade ontstaat altijdontstaat altijd daaraltijd daar waardaar waar dewaar de liefdede liefde tekortliefde tekort schiethet kwade ontstaat altijdkwade ontstaat altijd daarontstaat altijd daar waaraltijd daar waar dedaar waar de liefdewaar de liefde tekortde liefde tekort schiethet kwade ontstaat altijd daarkwade ontstaat altijd daar waarontstaat altijd daar waar dealtijd daar waar de liefdedaar waar de liefde tekortwaar de liefde tekort schiet

Waar de rechtspraak tekort schiet, begint het geweld -Hugo de Groot
waar-de-rechtspraak-tekort-schiet-begint-het-geweld
De hartstocht schiet daar het gemakkelijkst wortel, waar de bodem los is -Fliegende Blätter
de-hartstocht-schiet-daar-het-gemakkelijkst-wortel-waar-de-bodem-los-is
Waarheidsbeleving ontstaat immers dáár waar rede en gevoel elkaar ontmoeten -Hermann Jacques Jordan
waarheidsbeleving-ontstaat-immers-dáár-waar-rede-gevoel-elkaar-ontmoeten
Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer -Jean-Baptiste Gresset
waar-liefde-de-scepter-zwaait-daar-zijn-geen-andere-meesters-meer