Het leed wegens een onvervulde wens is gering in vergelijking met het berouw: want het eerste staat voor de steeds open, onafzienbare toekomst, het tweede voor het onherroepelijk afgesloten verleden


het-leed-wegens-een-onvervulde-wens-is-gering-in-vergelijking-met-het-berouw-want-het-eerste-staat-voor-de-steeds-open-onafzienbare-toekomst-het
a. schopenhauerhetleedwegenseenonvervuldewensisgeringinvergelijkingmethetberouwwanteerstestaatvoordesteedsopenonafzienbaretoekomsttweedeonherroepelijkafgeslotenverledenhet leedleed wegenswegens eeneen onvervuldeonvervulde wenswens isis geringgering inin vergelijkingvergelijking metmet hethet berouwwant hethet eersteeerste staatstaat voorde steedssteeds openonafzienbare toekomsthet tweedetweede voorhet onherroepelijkonherroepelijk afgeslotenafgesloten verledenhet leed wegensleed wegens eenwegens een onvervuldeeen onvervulde wensonvervulde wens iswens is geringis gering ingering in vergelijkingin vergelijking metvergelijking met hetmet het berouwwant het eerstehet eerste staateerste staat voorstaat voor devoor de steedsde steeds openhet tweede voortweede voor hetvoor het onherroepelijkhet onherroepelijk afgeslotenonherroepelijk afgesloten verleden

De meesten van ons koesteren een neurotische angst voor het verleden, voor het heden of voor de toekomst; de tijd speelt dus een rol bij angst -Krishnamurti
de-meesten-van-ons-koesteren-een-neurotische-angst-voor-het-verleden-voor-het-heden-of-voor-de-toekomst-de-tijd-speelt-dus-een-rol-bij-angst
Wij worden beter noch slechter: voor het eerste ontbreekt ons de bekwaamheid, voor het tweede de mogelijkheid -Emanuel Wertheimer
wij-worden-beter-noch-slechter-voor-het-eerste-ontbreekt-ons-de-bekwaamheid-voor-het-tweede-de-mogelijkheid
Lijden is één zaak, professor worden in het feit dat een ander leed is een tweede. Dat eerste is ‘De Weg’, dat tweede is: ‘Hoe kom ik er onder uit?’ -Sören Kierkegaard
lijden-is-één-zaak-professor-worden-in-het-feit-dat-een-ander-leed-is-een-tweede-dat-eerste-is-de-weg-dat-tweede-is-hoe-kom-ik-er-onder-uit
Heiligenlevens zijn bij uitstek geschikt om de smaak én voor de katholieke én voor de literatuur grondig te bederven, waarbij het tweede veel ernstiger geacht moet worden dan het eerste -Geert van Beek
heiligenlevens-zijn-bij-uitstek-geschikt-om-de-smaak-én-voor-de-katholieke-én-voor-de-literatuur-grondig-te-bederven-waarbij-het-tweede-veel
Waarom zou een mens bang zijn voor de toekomst? Daar is alles mogelijk. Huiver liever voor het verleden, waarvan je zo'n hoge verwachting had -Arthur Japin
waarom-zou-een-mens-bang-zijn-voor-de-toekomst-daar-is-alles-mogelijk-huiver-liever-voor-het-verleden-waarvan-zo'n-hoge-verwachting-had