Het leven heeft geen andere zin dan dit; leren niet bang te zijn voor de dood


het-leven-heeft-geen-andere-zin-dan-dit-leren-niet-bang-te-zijn-voor-de-dood
joost zwagermanhetlevenheeftgeenanderezindanditlerennietbangtezijnvoordedoodhet levenleven heeftheeft geenandere zinzin dandan ditleren nietniet bangbang tete zijnzijn voorde doodhet leven heeftleven heeft geenheeft geen anderegeen andere zinandere zin danzin dan ditleren niet bangniet bang tebang te zijnte zijn voorzijn voor devoor de doodhet leven heeft geenleven heeft geen andereheeft geen andere zingeen andere zin danandere zin dan ditleren niet bang teniet bang te zijnbang te zijn voorte zijn voor dezijn voor de doodhet leven heeft geen andereleven heeft geen andere zinheeft geen andere zin dangeen andere zin dan ditleren niet bang te zijnniet bang te zijn voorbang te zijn voor dete zijn voor de dood

Bang voor de dood? Hoe kun je nu bang zijn voor iets waarvan je je geen voorstelling kunt maken -Jules Deelder
bang-voor-de-dood-hoe-kun-nu-bang-zijn-voor-iets-waarvan-geen-voorstelling-kunt-maken
Een mens moet bang zijn voor het leven, niet voor de dood -Marlene Dietrich
een-mens-moet-bang-zijn-voor-het-leven-niet-voor-de-dood
Het inzicht dat het leven geen zin heeft, is voor velen de zin van het leven -Hans Krailsheimer
het-inzicht-dat-het-leven-geen-zin-heeft-is-voor-velen-de-zin-van-het-leven
Als mensen niet bang zijn voor de dood, kun je hen niet met de dood bedreigen. Als mensen bang zijn voor de dood, kun je wijzen naar een beul -Lao-Tse
als-mensen-niet-bang-zijn-voor-de-dood-kun-hen-niet-met-de-dood-bedreigen-als-mensen-bang-zijn-voor-de-dood-kun-wijzen-naar-een-beul
Het is niet zozeer de dood waar je bang moet voor zijn, maar wel voor een nutteloos leven -Bertolt Brecht
het-is-niet-zozeer-de-dood-waar-bang-moet-voor-zijn-maar-wel-voor-een-nutteloos-leven
Het leven heeft geen zin; Ik gééf mijn leven zin -Paul van den Bergh
het-leven-heeft-geen-zin-ik-gééf-mijn-leven-zin