Het leven heeft geen zin; Ik gééf mijn leven zin


het-leven-heeft-geen-zin-ik-gééf-mijn-leven-zin
paul van den berghhetlevenheeftgeenzinikgééfmijnzinhet levenleven heeftheeft geengeen zinik gééfgééf mijnmijn levenleven zinhet leven heeftleven heeft geenheeft geen zinik gééf mijngééf mijn levenmijn leven zinhet leven heeft geenleven heeft geen zinik gééf mijn levengééf mijn leven zinhet leven heeft geen zinik gééf mijn leven zin

Het inzicht dat het leven geen zin heeft, is voor velen de zin van het leven -Hans Krailsheimer
het-inzicht-dat-het-leven-geen-zin-heeft-is-voor-velen-de-zin-van-het-leven
Ik verlang het absurde: dat het leven zin heeft. Ik vecht voor het onmogelijke: dat mijn leven zin krijgt. -Dag Hammarskjöld
ik-verlang-het-absurde-dat-het-leven-zin-heeft-ik-vecht-voor-het-onmogelijke-dat-mijn-leven-zin-krijgt
Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde leven -Immanuel Kant
als-rechtvaardigheid-verloren-gaat-heeft-het-geen-zin-meer-dat-mensen-op-aarde-leven
Het leven heeft geen andere zin dan dit; leren niet bang te zijn voor de dood -Joost Zwagerman
het-leven-heeft-geen-andere-zin-dan-dit-leren-niet-bang-te-zijn-voor-de-dood
Het heeft geen zin je te verdiepen in de zinloosheid van het bestaan. Het is de bedoeling dat je zelf zin geeft, op een zo goed mogelijke manier -Thomas Blondeau
het-heeft-geen-zin-te-verdiepen-in-de-zinloosheid-van-het-bestaan-het-is-de-bedoeling-dat-zelf-zin-geeft-op-een-zo-goed-mogelijke-manier