Het leven is één grote komedie. Maak er alstublieft geen drama van


het-leven-is-één-grote-komedie-maak-er-alstublieft-geen-drama-van
huguette de backerhetlevenisééngrotekomediemaakeralstublieftgeendramavanhet levenleven isis éénéén grotegrote komediemaak erer alstublieftalstublieft geengeen dramadrama vanhet leven isleven is éénis één groteéén grote komediemaak er alstubliefter alstublieft geenalstublieft geen dramageen drama vanhet leven is éénleven is één groteis één grote komediemaak er alstublieft geener alstublieft geen dramaalstublieft geen drama vanhet leven is één groteleven is één grote komediemaak er alstublieft geen dramaer alstublieft geen drama van

Komedie ontstaat wanneer men bij een drama een oogje dichtknijptDe wereld is een schouwburg, waarvoor het leven grote drama's schrijft, maar waarvan de heldenrollen vaak door ach zo kleine mensen worden gespeeldEen drama is het leven met de saaie delen verwijderdVan dichtbij gezien is het leven een tragedie, vanop afstand een komedieIemand die van alles een drama maakt, is daarom nog geen toneelschrijverIk zoek het echte spul van het leven. Diepgaand drama