Het leven is een paardemiddel dat ons eenmaal wordt toegediend


het-leven-is-een-paardemiddel-dat-ons-eenmaal-wordt-toegediend
bergmanhetleveniseenpaardemiddeldatonseenmaalwordttoegediendhet levenleven isis eeneen paardemiddelpaardemiddel datdat onsons eenmaaleenmaal wordtwordt toegediendhet leven isleven is eenis een paardemiddeleen paardemiddel datpaardemiddel dat onsdat ons eenmaalons eenmaal wordteenmaal wordt toegediendhet leven is eenleven is een paardemiddelis een paardemiddel dateen paardemiddel dat onspaardemiddel dat ons eenmaaldat ons eenmaal wordtons eenmaal wordt toegediendhet leven is een paardemiddelleven is een paardemiddel datis een paardemiddel dat onseen paardemiddel dat ons eenmaalpaardemiddel dat ons eenmaal wordtdat ons eenmaal wordt toegediend

Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verhevenVrijheid is een levensmiddel dat zorgvuldig moet worden toegediend wanneer men er al te erg naar snaktEen menselijke ziel, die eenmaal doorgedrongen is in dat oerelement Het leven, zoals dat wordt genoemd, is voor de meesten van ons een lang uitstelWij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijnOns leven is zwaarder als dat van onze voorvaderen omdat wij ons zoveel zaken moeten aanschaffen om ons leven lichter te maken