Het leven is zo eenvoudig, maar de mensen hebben het zo ingewikkeld gemaakt


het-leven-is-zo-eenvoudig-maar-de-mensen-hebben-het-zo-ingewikkeld-gemaakt
louis couperushetleveniszoeenvoudigmaardemensenhebbenhetingewikkeldgemaakthet levenleven isis zozo eenvoudigmaar dede mensenmensen hebbenhebben hethet zozo ingewikkeldingewikkeld gemaakthet leven isleven is zois zo eenvoudigmaar de mensende mensen hebbenmensen hebben hethebben het zohet zo ingewikkeldzo ingewikkeld gemaakthet leven is zoleven is zo eenvoudigmaar de mensen hebbende mensen hebben hetmensen hebben het zohebben het zo ingewikkeldhet zo ingewikkeld gemaakthet leven is zo eenvoudigmaar de mensen hebben hetde mensen hebben het zomensen hebben het zo ingewikkeldhebben het zo ingewikkeld gemaakt

Het leven is zo eenvoudig, maar de mensen hebben het zo vreemd en zo ingewikkeld gemaakt -Onbekend
het-leven-is-zo-eenvoudig-maar-de-mensen-hebben-het-zo-vreemd-zo-ingewikkeld-gemaakt
Ik geloof in de God die de mensen heeft gemaakt, niet in de God die de mensen hebben gemaakt -Alphonse Karr
ik-geloof-in-de-god-die-de-mensen-heeft-gemaakt-niet-in-de-god-die-de-mensen-hebben-gemaakt
Als het leven niet zo ingewikkeld was zou er niemand willen sterven -Nora Seton
als-het-leven-niet-zo-ingewikkeld-was-zou-er-niemand-willen-sterven
Men moet de mensen goed kennen alvorens de moed te hebben alleen en eenvoudig zichzelf te zijn -Carmen Sylva
men-moet-de-mensen-goed-kennen-alvorens-de-moed-te-hebben-alleen-eenvoudig-zichzelf-te-zijn
Moraal is eenvoudig de houding die we aannemen tegenover mensen aan wie we een persoonlijke hekel hebben -Oscar Wilde
moraal-is-eenvoudig-de-houding-die-we-aannemen-tegenover-mensen-aan-wie-we-een-persoonlijke-hekel-hebben