Het levensdoel is het enige geluk, het vinden waard; en men kan het niet in verre landen vinden, maar in het eigen hart


het-levensdoel-is-het-enige-geluk-het-vinden-waard-men-kan-het-niet-in-verre-landen-vinden-maar-in-het-eigen-hart
robert louis stevensonhetlevensdoelishetenigegelukvindenwaardmenkannietinverrelandenvindenmaareigenharthet levensdoellevensdoel isis hethet enigeenige gelukhet vindenvinden waarden menmen kankan hethet nietniet inin verreverre landenlanden vindenmaar inin hethet eigeneigen harthet levensdoel islevensdoel is hetis het enigehet enige gelukhet vinden waarden men kanmen kan hetkan het niethet niet inniet in verrein verre landenverre landen vindenmaar in hetin het eigenhet eigen harthet levensdoel is hetlevensdoel is het enigeis het enige geluken men kan hetmen kan het nietkan het niet inhet niet in verreniet in verre landenin verre landen vindenmaar in het eigenin het eigen harthet levensdoel is het enigelevensdoel is het enige geluken men kan het nietmen kan het niet inkan het niet in verrehet niet in verre landenniet in verre landen vindenmaar in het eigen hart

Indien u het hoogste zoekt, zult ge het niet vinden; het moet naar u toekomen als u geluk heeft - en geluk is het open venster van uw hart, niet van het denken -Krishnamurti
indien-u-het-hoogste-zoekt-zult-ge-het-niet-vinden-het-moet-naar-u-toekomen-als-u-geluk-heeft-geluk-is-het-open-venster-van-uw-hart-niet-van-het
Ieder moet een eigen mogelijkheid van hoger leven weten te vinden in de nederige en onvermijdelijke dagelijkse werkelijkheid. Dit is het hoogste levensdoel -Maurice Maeterlinck
ieder-moet-een-eigen-mogelijkheid-van-hoger-leven-weten-te-vinden-in-de-nederige-onvermijdelijke-dagelijkse-werkelijkheid-dit-is-het-hoogste
Geluk is geen gemakkelijke zaak: het is erg moeilijk om het in ons zelf te vinden, en onmogelijk om het ergens anders te vinden -Nicolas Chamfort
geluk-is-geen-gemakkelijke-zaak-het-is-erg-moeilijk-om-het-in-ons-zelf-te-vinden-onmogelijk-om-het-ergens-anders-te-vinden
De stichting is waar men haar vinden kan. evenals het geluk -Carel Vosmaer
de-stichting-is-waar-men-haar-vinden-kan-evenals-het-geluk
Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld -A. Schopenhauer
geld-is-het-menselijk-geluk-in-abstracto-wie-het-geluk-niet-in-concreto-kan-vinden-zet-dus-al-zijn-zinnen-op-geld
Al trekken wij de hele wereld door om het schone te vinden; wij moeten het in ons dragen anders vinden wij het niet -Ralph Waldo Emerson
al-trekken-wij-de-hele-wereld-door-om-het-schone-te-vinden-wij-moeten-het-in-ons-dragen-anders-vinden-wij-het-niet