Het lot is iets dat blind is en ellende brengt


het-lot-is-iets-dat-blind-is-ellende-brengt
menanderhetlotisietsdatblindellendebrengthet lotlot isis ietsiets datdat blindblind isis enen ellendeellende brengthet lot islot is ietsis iets datiets dat blinddat blind isblind is enis en ellendeen ellende brengthet lot is ietslot is iets datis iets dat blindiets dat blind isdat blind is enblind is en ellendeis en ellende brengthet lot is iets datlot is iets dat blindis iets dat blind isiets dat blind is endat blind is en ellendeblind is en ellende brengt

Blind zijn is iets anders dan in duisternis wandelen -Coventry Patmore
blind-zijn-is-iets-anders-dan-in-duisternis-wandelen
Het goede, dat doen wij, het kwade doet het lot; men heeft altijd gelijk, het lot steeds ongelijk -Jean de La Fontaine
het-goede-dat-doen-wij-het-kwade-doet-het-lot-men-heeft-altijd-gelijk-het-lot-steeds-ongelijk
Het fortuin is niet alleen zelf blind, maar meestal maakt zij ook diegenen blind, die zij begunstigd -Marcus Tullius Cicero
het-fortuin-is-niet-alleen-zelf-blind-maar-meestal-maakt-zij-ook-diegenen-blind-die-zij-begunstigd
Als je vreselijk tobt over je ellende dan heb je dubbele ellende -Daniel Defoe
als-vreselijk-tobt-over-ellende-dan-heb-dubbele-ellende