Het maakt niet uit hoe laat het is, maak mij wakker, ook al is het in het midden van een kabinetsvergadering.


het-maakt-niet-uit-hoe-laat-het-is-maak-mij-wakker-ook-al-is-het-in-het-midden-van-een-kabinetsvergadering
ronald reaganhetmaaktnietuithoelaathetismaakmijwakkerookalisinmiddenvaneenkabinetsvergaderinghet maaktmaakt nietniet uituit hoehoe laatlaat hethet ismaak mijmij wakkerook alal isis hethet inin hethet middenmidden vanvan eeneen kabinetsvergaderinghet maakt nietmaakt niet uitniet uit hoeuit hoe laathoe laat hetlaat het ismaak mij wakkerook al isal is hetis het inhet in hetin het middenhet midden vanmidden van eenvan een kabinetsvergaderinghet maakt niet uitmaakt niet uit hoeniet uit hoe laatuit hoe laat hethoe laat het isook al is hetal is het inis het in hethet in het middenin het midden vanhet midden van eenmidden van een kabinetsvergaderinghet maakt niet uit hoemaakt niet uit hoe laatniet uit hoe laat hetuit hoe laat het isook al is het inal is het in hetis het in het middenhet in het midden vanin het midden van eenhet midden van een kabinetsvergadering

Hoe ook het lot met kwelling u mag slaan, laat af, gij maakt het erger, laat begaan  wie duwt de golven van de zee terug? Het pogen zelf doet weer een golf ontstaan -J. H. Leopold
hoe-ook-het-lot-met-kwelling-u-mag-slaan-laat-af-gij-maakt-het-erger-laat-begaan-wie-duwt-de-golven-van-de-zee-terug-het-pogen-zelf-doet-weer-een
Het maakt niet uit hoe mooi je theorie is, het maakt niet uit hoe slim je bent. Als je theorie niet ondersteunt wordt door experimenten, is het verkeerd -Richard P. Feynman
het-maakt-niet-uit-hoe-mooi-theorie-is-het-maakt-niet-uit-hoe-slim-bent-als-theorie-niet-ondersteunt-wordt-door-experimenten-is-het-verkeerd
Het maakt niet uit hoe briljant een idee wordt verteld, het zal ons niet raken als we het niet zelf ook al half bedacht hadden -Mignon McLaughlin
het-maakt-niet-uit-hoe-briljant-een-idee-wordt-verteld-het-zal-ons-niet-raken-als-we-het-niet-zelf-ook-al-half-bedacht-hadden
Het laat mij immer koud, wanneer iemand het niet met mij eens blijkt te zijn. Het spijt mij alleen, uit naastenliefde, voor hem. -Jan Greshoff
het-laat-mij-immer-koud-wanneer-iemand-het-niet-met-mij-eens-blijkt-te-zijn-het-spijt-mij-alleen-uit-naastenliefde-voor-hem
Het maakt niet uit hoe saai of hoe gemeen, of hoe wijs een man is, hij voelt dat geluk zijn recht is -Helen Keller
het-maakt-niet-uit-hoe-saai-of-hoe-gemeen-of-hoe-wijs-een-man-is-hij-voelt-dat-geluk-zijn-recht-is
Voor mij is een regisseur een kerel die mij in het midden van het toneel plaatst en voldoende licht op me richt -Ralph Richardson
voor-mij-is-een-regisseur-een-kerel-die-mij-in-het-midden-van-het-toneel-plaatst-voldoende-licht-op-me-richt