Het masker valt, de mens blijft


het-masker-valt-de-mens-blijft
jean-baptiste rousseauhetmaskervaltdemensblijfthet maskermasker valtde mensmens blijfthet masker valtde mens blijft

Het masker wordt afgerukt, de zaak blijft -Lucretius
het-masker-wordt-afgerukt-de-zaak-blijft
De duisternis is een gericht en de nacht een tweesnijdend zwaard. is dit masker uw eigen gezicht? is dit masker mijn eigen gelaat? -Hendrik Marsman
de-duisternis-is-een-gericht-de-nacht-een-tweesnijdend-zwaard-is-dit-masker-uw-eigen-gezicht-is-dit-masker-mijn-eigen-gelaat
Schud een aforisme; een leugen valt er uit en een banaliteit blijft over -Arthur Schnitzler
schud-een-aforisme-een-leugen-valt-er-uit-een-banaliteit-blijft-over
Een fiets blijft niet staan als er niemand op zit en valt niet om als er iemand op rijdt -Willem Frederik Hermans
een-fiets-blijft-niet-staan-als-er-niemand-op-zit-valt-niet-om-als-er-iemand-op-rijdt