Het meest welkom zijn die geschenken die hun waarde ontlenen aan de persoon van de gever


het-meest-welkom-zijn-die-geschenken-die-hun-waarde-ontlenen-aan-de-persoon-van-de-gever
ovidiushetmeestwelkomzijndiegeschenkenhunwaardeontlenenaandepersoonvangeverhet meestmeest welkomwelkom zijnzijn diedie geschenkengeschenken diedie hunhun waardewaarde ontlenenontlenen aanaan dede persoonpersoon vanvan dede geverhet meest welkommeest welkom zijnwelkom zijn diezijn die geschenkendie geschenken diegeschenken die hundie hun waardehun waarde ontlenenwaarde ontlenen aanontlenen aan deaan de persoonde persoon vanpersoon van devan de geverhet meest welkom zijnmeest welkom zijn diewelkom zijn die geschenkenzijn die geschenken diedie geschenken die hungeschenken die hun waardedie hun waarde ontlenenhun waarde ontlenen aanwaarde ontlenen aan deontlenen aan de persoonaan de persoon vande persoon van depersoon van de geverhet meest welkom zijn diemeest welkom zijn die geschenkenwelkom zijn die geschenken diezijn die geschenken die hundie geschenken die hun waardegeschenken die hun waarde ontlenendie hun waarde ontlenen aanhun waarde ontlenen aan dewaarde ontlenen aan de persoonontlenen aan de persoon vanaan de persoon van dede persoon van de gever

Het meest geliefd plegen die geschenken te zijn, welke hun waarde ontlenen aan de persoon van de geverDe enigen die weten vanwaar hun invallen komen, zijn zij die ze aan anderen ontlenenBoeken zijn de erfenis die een grote genie achterlaat aan de mensheid, die doorgeleverd worden van generatie naar generatie als geschenken aan het nageslacht van hen die nog ongeboren zijnMensen die het meest over hun gebreken praten, zijn het meest overtuigd van hun voortreffelijkheidBismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemistVaak komen machtsposities in gevaar wanneer de machtshebbers proberen hun gezag - dat ze in feite aan hun medeburgers ontlenen - om te zetten in absolute macht