Het moment van die kus bevatte elk gelukkig moment dat ik ooit beleefd had


het-moment-van-die-kus-bevatte-elk-gelukkig-moment-dat-ik-ooit-beleefd-had
paulo coelhohetmomentvandiekusbevatteelkgelukkigdatikooitbeleefdhadhet momentmoment vanvan diedie kuskus bevattebevatte elkelk gelukkiggelukkig momentmoment datdat ikik ooitooit beleefdbeleefd hadhet moment vanmoment van dievan die kusdie kus bevattekus bevatte elkbevatte elk gelukkigelk gelukkig momentgelukkig moment datmoment dat ikdat ik ooitik ooit beleefdooit beleefd hadhet moment van diemoment van die kusvan die kus bevattedie kus bevatte elkkus bevatte elk gelukkigbevatte elk gelukkig momentelk gelukkig moment datgelukkig moment dat ikmoment dat ik ooitdat ik ooit beleefdik ooit beleefd hadhet moment van die kusmoment van die kus bevattevan die kus bevatte elkdie kus bevatte elk gelukkigkus bevatte elk gelukkig momentbevatte elk gelukkig moment datelk gelukkig moment dat ikgelukkig moment dat ik ooitmoment dat ik ooit beleefddat ik ooit beleefd had

Liefde is een keuze die je maakt van moment tot moment -Barbara de Angelis
liefde-is-een-keuze-die-maakt-van-moment-tot-moment
Vanaf het moment dat ik je boek pakte tot ik het weer neerlegde, kwam ik niet meer bij van het lachen. Ooit zal ik het lezen -Groucho Marx
vanaf-het-moment-dat-ik-boek-pakte-tot-ik-het-weer-neerlegde-kwam-ik-niet-meer-bij-van-het-lachen-ooit-zal-ik-het-lezen
Elk moment van ons leven is een stap naar de dood -Pierre Corneille
elk-moment-van-ons-leven-is-een-stap-naar-de-dood
Het leven is een klucht die elk moment in een nachtmerrie ontaarden kan -Maarten 't Hart
het-leven-is-een-klucht-die-elk-moment-in-een-nachtmerrie-ontaarden-kan
leder moment sterft een mens, ieder moment wordt er een geboren. -Alfred Lord Tennyson
leder-moment-sterft-een-mens-ieder-moment-wordt-er-een-geboren
Elk groot en allesoverheersend moment in de geschiedenis boeken der wereld is de zegepraal van een of andere geestdrift -Ralph Waldo Emerson
elk-groot-allesoverheersend-moment-in-de-geschiedenis-boeken-der-wereld-is-de-zegepraal-van-een-of-andere-geestdrift