Het nastreven geeft meer genot dan het bezitten


het-nastreven-geeft-meer-genot-dan-het-bezitten
william shakespearehetnastrevengeeftmeergenotdanhetbezittenhet nastrevennastreven geeftgeeft meermeer genotgenot dandan hethet bezittenhet nastreven geeftnastreven geeft meergeeft meer genotmeer genot dangenot dan hetdan het bezittenhet nastreven geeft meernastreven geeft meer genotgeeft meer genot danmeer genot dan hetgenot dan het bezittenhet nastreven geeft meer genotnastreven geeft meer genot dangeeft meer genot dan hetmeer genot dan het bezitten

Het oppervlakte van dingen geeft genot, hun binnenste geeft levenDe strijd tussen plicht en genot valt zwaar, totdat wij overtuigd zijn dat niets meer genot schenkt dan plichtOns goed bestaat in de gedachte, de hoop, het verlangen. Bezitten wat men wenst, is het einde van het genotHet onvermoeibare nastreven van een onbereikbare Volmaaktheid, ook al bestaat het slechts in het beuken op een oude piano, is het enige dat een betekenis geeft aan ons leven op deze nietige planeetWat al genot missen zij die geen smaak bezittenAltijd genot is geen genot meer