Het ongerijmde met smaak voorgesteld verwekt tegenzin en bewondering


het-ongerijmde-met-smaak-voorgesteld-verwekt-tegenzin-bewondering
johann wolfgang von goethehetongerijmdemetsmaakvoorgesteldverwekttegenzinbewonderinghet ongerijmdeongerijmde metmet smaaksmaak voorgesteldvoorgesteld verwektverwekt tegenzintegenzin enen bewonderinghet ongerijmde metongerijmde met smaakmet smaak voorgesteldsmaak voorgesteld verwektvoorgesteld verwekt tegenzinverwekt tegenzin entegenzin en bewonderinghet ongerijmde met smaakongerijmde met smaak voorgesteldmet smaak voorgesteld verwektsmaak voorgesteld verwekt tegenzinvoorgesteld verwekt tegenzin enverwekt tegenzin en bewonderinghet ongerijmde met smaak voorgesteldongerijmde met smaak voorgesteld verwektmet smaak voorgesteld verwekt tegenzinsmaak voorgesteld verwekt tegenzin envoorgesteld verwekt tegenzin en bewondering

Iets absurds dat met smaak wordt opgediend roept zowel afkeer als bewondering opAlleen de wijze is het gegeven, niets met tegenzin te doenNiets is zo gemakkelijk, of het wordt moeilijk als men het met tegenzin doetEen lichte last word zwaar als je haar met tegenzin volbrengtDe natuurlijkste gevoelens zijn tevens die, welke men met de meeste tegenzin bekentIn de politiek zijn de dingen van minder belang dan hun namen. De ongerijmde theorieën met goedgekozen woorden bedekken is vaak voldoende om ze te doen aanvaarden