Het oog van de meester maakt het paard vet


het-oog-van-de-meester-maakt-het-paard-vet
aristoteleshetoogvandemeestermaakthetpaardvethet oogoog vanvan dede meestermeester maaktmaakt hethet paardpaard vethet oog vanoog van devan de meesterde meester maaktmeester maakt hetmaakt het paardhet paard vethet oog van deoog van de meestervan de meester maaktde meester maakt hetmeester maakt het paardmaakt het paard vethet oog van de meesteroog van de meester maaktvan de meester maakt hetde meester maakt het paardmeester maakt het paard vet

Niets maakt het paard zo vet als de blik van de koning. -Plutarchus
niets-maakt-het-paard-zo-vet-als-de-blik-van-de-koning
Ik zit op het leven zoals een slechte ruiter op het paard. Ik heb het alleen aan de goedigheid van het paard te danken, dat ik er nu juist niet word afgeworpen -Ludwig Wittgenstein
ik-zit-op-het-leven-zoals-een-slechte-ruiter-op-het-paard-ik-heb-het-alleen-aan-de-goedigheid-van-het-paard-te-danken-dat-ik-er-nu-juist-niet-word
Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben -Eckhart Tolle
het-oog-waarin-ik-god-zie-is-hetzelfde-oog-waarin-god-mij-ziet-mijn-oog-gods-oog-dat-is-één-oog-één-zien-één-liefhebben
Een oog voor een oog maakt uiteindelijk enkel de hele wereld blind -Mahatma Gandhi
een-oog-voor-een-oog-maakt-uiteindelijk-enkel-de-hele-wereld-blind
Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind -Mahatma Gandhi
een-oog-voor-een-oog-maakt-de-hele-wereld-blind