Het Oosten en het Westen, zijn niet meer te scheiden


het-oosten-het-westen-zijn-niet-meer-te-scheiden
johann wolfgang von goethehetoostenhetwestenzijnnietmeertescheidenhet oostenoosten enen hethet westenzijn nietniet meermeer tete scheidenhet oosten enoosten en heten het westenzijn niet meerniet meer temeer te scheidenhet oosten en hetoosten en het westenzijn niet meer teniet meer te scheidenhet oosten en het westenzijn niet meer te scheiden

Hoe verder hij naar het Westen reisde, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat de wijzen uit het Oosten kwamenHet Westen ontvangt zijn inspiratie van de zee, het Oosten van de bergenDe godsdiensten hebben God verdeeld in de uwe en de mijne, de Goden van het Oosten en de Goden van het Westen, en iedere God heeft de andere gedoodZoveel soorten van verdriet ik noem ze niet. Maar één, het afstand doen en scheiden. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijnVeel soorten van verdriet, ik noem ze niet. Maar een, het afstand doen en scheiden. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijnMen moet van het leven scheiden zoals Odysseus van Nausica afscheid nam, meer zegenend dan verliefd.