Het ophouden van de schijn kan geen kwaad, zolang je zelf maar beter weet


het-ophouden-van-de-schijn-kan-geen-kwaad-zolang-zelf-maar-beter-weet
remco camperthetophoudenvandeschijnkangeenkwaadzolangzelfmaarbeterweethet ophoudenophouden vanvan dede schijnschijn kankan geengeen kwaadzolang jeje zelfzelf maarmaar beterbeter weethet ophouden vanophouden van devan de schijnde schijn kanschijn kan geenkan geen kwaadzolang je zelfje zelf maarzelf maar betermaar beter weethet ophouden van deophouden van de schijnvan de schijn kande schijn kan geenschijn kan geen kwaadzolang je zelf maarje zelf maar beterzelf maar beter weethet ophouden van de schijnophouden van de schijn kanvan de schijn kan geende schijn kan geen kwaadzolang je zelf maar beterje zelf maar beter weet

Het kan geen kwaad af en toe je mond te houden, zelfs al weet je waarover je het hebtWie geen gewonde hand heeft, kan het gif met de hand aanraken; voor hem, die geen kwaad doet, bestaat er geen kwaadMen kan beter raad aannemen van een kwakzalver die onze kwaal kan genezen maar niet weet te beschrijven, dan van een geleerde, die haar wel kan beschrijven, maar niet kan genezenEr bestaat geen mogelijkheid om na te gaan welke beslissing beter is, want er is geen vergelijking. Wij maken alles zomaar voor het eerst en onvoorbereid mee, net als een acteur die voor de vuist een stuk speelt. Maar wat kan het leven waard zijn, als de eerste repetitie voor het leven al het leven zelf is?Omdat verveling toeneemt en omdat verveling de wortel van het kwaad is, kan het geen wonder zijn dat de wereld achteruitgaat en het kwaad toeneemt. Dit kwaad was al in het begin van de Wereld aanwezig. De Goden verveelden zich, en dus schiepen ze de mensHoor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek geen kwaad en je staat moederziel alleen