Het recht kost veel. Daarom is men er zo zuinig mee


het-recht-kost-veel-daarom-is-men-er-zo-zuinig-mee
marcel achardhetrechtkostveeldaaromismenerzozuinigmeehet rechtrecht kostkost veeldaarom isis menmen erer zozo zuinigzuinig meehet recht kostrecht kost veeldaarom is menis men ermen er zoer zo zuinigzo zuinig meehet recht kost veeldaarom is men eris men er zomen er zo zuiniger zo zuinig meedaarom is men er zois men er zo zuinigmen er zo zuinig mee

Het kost veel moeite hen te haten die men liever aardig vindt -Voltaire
het-kost-veel-moeite-hen-te-haten-die-men-liever-aardig-vindt
Het kost menige kunstenaar veel tijd en moeite om zich de bekwaamheden te verwerven die men voor aangeboren houdt. -Otto Weiss
het-kost-menige-kunstenaar-veel-tijd-moeite-om-zich-de-bekwaamheden-te-verwerven-die-men-voor-aangeboren-houdt
De wedren naar succes is mooi, de zege lijkt zo zoet, Maar kost te veel als men hiervoor de vrijheid missen moet -Jean de La Fontaine
de-wedren-naar-succes-is-mooi-de-zege-lijkt-zo-zoet-maar-kost-te-veel-als-men-hiervoor-de-vrijheid-missen-moet
Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodig -P. van Vledder
wanneer-elk-zo-stond-op-het-recht-als-hij-dat-doet-op-zijn-recht-dan-waren-er-niet-veel-rechtsgeleerden-nodig
Waar veel juristen leven is het niet goed; daar moet veel gekijf en weinig recht zijn -Friedrich von Logau
waar-veel-juristen-leven-is-het-niet-goed-daar-moet-veel-gekijf-weinig-recht-zijn
Honger kost weinig, kieskeurigheid veel -Seneca
honger-kost-weinig-kieskeurigheid-veel