Het recht van de sterkste is het sterkste onrecht


het-recht-van-de-sterkste-is-het-sterkste-onrecht
marie von ebner-eschenbachhetrechtvandesterksteishetonrechthet rechtrecht vanvan dede sterkstesterkste isis hethet sterkstesterkste onrechthet recht vanrecht van devan de sterkstede sterkste issterkste is hetis het sterkstehet sterkste onrechthet recht van derecht van de sterkstevan de sterkste isde sterkste is hetsterkste is het sterksteis het sterkste onrechthet recht van de sterksterecht van de sterkste isvan de sterkste is hetde sterkste is het sterkstesterkste is het sterkste onrecht

De oudste en sterkste emotie van de mensheid is angst, en de oudste en sterkste soort angst is angst voor het onbekende. -H.P. Lovecraft
de-oudste-sterkste-emotie-van-de-mensheid-is-angst-de-oudste-sterkste-soort-angst-is-angst-voor-het-onbekende
Het recht is niets anders dan wat nuttig is voor de sterkste -Plato
het-recht-is-niets-anders-dan-wat-nuttig-is-voor-de-sterkste
Het beslissen bij meerderheid van stemmen is 't recht van de sterkste, in der minne. Het beduidt: áls we vochten, zouden wij winnen, laat ons 't vechten overslaan -Multatuli
het-beslissen-bij-meerderheid-van-stemmen-is-'t-recht-van-de-sterkste-in-der-minne-het-beduidt-áls-we-vochten-zouden-wij-winnen-laat-ons-'t-vechten
Gedeeld onrecht is half recht. En degene moet het onrecht op zich nemen, die het dragen kan -Friedrich Nietzsche
gedeeld-onrecht-is-half-recht-en-degene-moet-het-onrecht-op-zich-nemen-die-het-dragen-kan
De waarheid is altijd het sterkste argument -Sophocles
de-waarheid-is-altijd-het-sterkste-argument