Het recht van de sterkste is het sterkste onrecht


het-recht-van-de-sterkste-is-het-sterkste-onrecht
marie von ebner-eschenbachhetrechtvandesterksteishetonrechthet rechtrecht vanvan dede sterkstesterkste isis hethet sterkstesterkste onrechthet recht vanrecht van devan de sterkstede sterkste issterkste is hetis het sterkstehet sterkste onrechthet recht van derecht van de sterkstevan de sterkste isde sterkste is hetsterkste is het sterksteis het sterkste onrechthet recht van de sterksterecht van de sterkste isvan de sterkste is hetde sterkste is het sterkstesterkste is het sterkste onrecht

De oudste en sterkste emotie van de mensheid is angst, en de oudste en sterkste soort angst is angst voor het onbekende.Het recht is niets anders dan wat nuttig is voor de sterksteHet beslissen bij meerderheid van stemmen is 't recht van de sterkste, in der minne. Het beduidt: áls we vochten, zouden wij winnen, laat ons 't vechten overslaanHet recht van de sterkste heeft plaatsgemaakt voor de kracht van argumenten en van presentatie. Die kunnen niet zonder elkaar. Argumentatie doet een beroep op het verstand, presentatie op het gevoel. De kiezer vormt zijn oordeel op basis van beideGedeeld onrecht is half recht. En degene moet het onrecht op zich nemen, die het dragen kanDe waarheid is altijd het sterkste argument