Het recht zegt; ieder het zijne. De liefde zegt; ieder het uwe


het-recht-zegt-ieder-het-zijne-de-liefde-zegt-ieder-het-uwe
wilhelm müllerhetrechtzegtiederhetzijnedeliefdeuwehet rechtrecht zegtieder hethet zijnede liefdeliefde zegtieder hethet uwehet recht zegtieder het zijnede liefde zegtieder het uwe

Gij zegt iets, waar ieder het over eens is, op een zo plechtige wijze -Oliver Wendell Holmes
gij-zegt-iets-waar-ieder-het-over-eens-is-op-een-zo-plechtige-wijze
Een staag geluk zou slechts de mens hovaardig maken, en ieder krijgt zijn beurt, zoals het spreekwoord zegt -Molière
een-staag-geluk-zou-slechts-de-mens-hovaardig-maken-ieder-krijgt-zijn-beurt-zoals-het-spreekwoord-zegt
De wereld noemt hem onopgevoed, die hardop zegt wat ieder in zijn binnenste denkt -G.-M. Valtour
de-wereld-noemt-hem-onopgevoed-die-hardop-zegt-wat-ieder-in-zijn-binnenste-denkt
Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt -E. von Feuchtersleben
ieder-mens-is-een-antaeus-de-moederlijke-aarde-sterkt-bezielt-ieder-tot-de-onoverwinnelijkheid-als-hij-haar-met-liefde-vasthoudt
Het komt er niet zoveel op aan, wat ge zegt, als hoe ge het zegt -Alexander Smith
het-komt-er-niet-zoveel-op-aan-wat-ge-zegt-als-hoe-ge-het-zegt
Zij, die zich verdraagzaam wanen, geven ieder het recht op zijn manier te eren. Maar hun verdraagzaam verdwijnt, wanneer iemand het recht opeist God niet te eren -Jan Greshoff
zij-die-zich-verdraagzaam-wanen-geven-ieder-het-recht-op-zijn-manier-te-eren-maar-hun-verdraagzaam-verdwijnt-wanneer-iemand-het-recht-opeist-god-niet