Het schoonste erfdeel is een geëerde naam


het-schoonste-erfdeel-is-een-geëerde-naam
victor hugohetschoonsteerfdeeliseengeerdenaamhet schoonsteschoonste erfdeelerfdeel isis eeneen geëerdegeëerde naamhet schoonste erfdeelschoonste erfdeel iserfdeel is eenis een geëerdeeen geëerde naamhet schoonste erfdeel isschoonste erfdeel is eenerfdeel is een geëerdeis een geëerde naamhet schoonste erfdeel is eenschoonste erfdeel is een geëerdeerfdeel is een geëerde naam

Een koude, onvriendelijke lente bederft dikwijls de gehele oogst; het schoonste erfdeel, dat men een kind kan nalaten en de gunstigste bodem voor de ontplooiing der jonge ziel is een vriendelijk familielevenHet lijden is een erfdeel van ons volkHet bijgeloof is een erfdeel van krachtige, heldhaftige en vooruitstrevende naturenHet is niet zo gemakkelijk een naam te krijgen door een volmaakt werk, als een middelmatig werk te laten gelden door zijn eenmaal verworven naamZolang er geëerde domkoppen zijn, zijn er ook miskende genieënWaarheid is een goddelijk erfdeel, dat in de diepte van ieder mensenhart is te vinden