Het slechtste gebruik dat men van succes kan maken, is zich er op te beroemen


het-slechtste-gebruik-dat-men-van-succes-kan-maken-is-zich-er-op-te-beroemen
sir arthur helpshetslechtstegebruikdatmenvansucceskanmakeniszicheropteberoemenhet slechtsteslechtste gebruikgebruik datdat menmen vanvan successucces kankan makenis zichzich erer opop tete beroemenhet slechtste gebruikslechtste gebruik datgebruik dat mendat men vanmen van succesvan succes kansucces kan makenis zich erzich er oper op teop te beroemenhet slechtste gebruik datslechtste gebruik dat mengebruik dat men vandat men van succesmen van succes kanvan succes kan makenis zich er opzich er op teer op te beroemenhet slechtste gebruik dat menslechtste gebruik dat men vangebruik dat men van succesdat men van succes kanmen van succes kan makenis zich er op tezich er op te beroemen

Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juistGeld is een zesde zintuig, zonder hetwelk men geen volledig gebruik van de andere vijf maken kanGeld is als een zesde zintuig, zonder hetwelk men geen volledig gebruik van de andere vijf kan makenHet beste gebruik, dat velen van boeken weten te maken is ze te dienen als heren: hun titels leren en zich er op laten voorstaan dat zij ze kennenEen zieke zei: ' Waartoe dienen al die pijnen? Ik ben geen dichter die er gebruik kan van maken of er trots kan op zijn.'Men blijft jong zolang men zich nog allerlei nieuwe ideeën en gedragspatronen eigen kan maken en kritiek kan verdragen