Het slechtste werk wordt altijd gedaan met de slechtste voornemens


het-slechtste-werk-wordt-altijd-gedaan-met-de-slechtste-voornemens
oscar wildehetslechtstewerkwordtaltijdgedaanmetdevoornemenshet slechtsteslechtste werkwerk wordtwordt altijdaltijd gedaangedaan metmet dede slechtsteslechtste voornemenshet slechtste werkslechtste werk wordtwerk wordt altijdwordt altijd gedaanaltijd gedaan metgedaan met demet de slechtstede slechtste voornemenshet slechtste werk wordtslechtste werk wordt altijdwerk wordt altijd gedaanwordt altijd gedaan metaltijd gedaan met degedaan met de slechtstemet de slechtste voornemenshet slechtste werk wordt altijdslechtste werk wordt altijd gedaanwerk wordt altijd gedaan metwordt altijd gedaan met dealtijd gedaan met de slechtstegedaan met de slechtste voornemens

Zoals met de Christelijke godsdienst, is de slechtste reclame voor het socialisme haar aanhangersDe slechtste gewoonte die een mens kan hebben, is zich met de gewoonten van anderen te bemoeienWanneer een schrijver nog leeft, meten we zijn talent af naar zijn slechtste werk; en wanneer hij dood is, naar zijn besteOnze slechtste eigenschappen gedijen het best bij anderenDe tong is het slechtste deel van een slaafMijn slechtste eigenschap is ongeduld