Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam


het-verlies-was-er-al-voor-het-einde-de-rouw-voordat-het-afscheid-kwam
onbekendhetverlieswaseralvoorheteindederouwvoordatafscheidkwamhet verliesverlies waswas erer alal voorhet eindede rouwrouw voordatvoordat hethet afscheidafscheid kwamhet verlies wasverlies was erwas er aler al vooral voor hetvoor het eindede rouw voordatrouw voordat hetvoordat het afscheidhet afscheid kwamhet verlies was erverlies was er alwas er al voorer al voor hetal voor het eindede rouw voordat hetrouw voordat het afscheidvoordat het afscheid kwamhet verlies was er alverlies was er al voorwas er al voor heter al voor het eindede rouw voordat het afscheidrouw voordat het afscheid kwam

Voor een vrouw is de eerste kus slechts het einde van het begin; voor een man is hij het begin van het einde -Helen Rowland
voor-een-vrouw-is-de-eerste-kus-slechts-het-einde-van-het-begin-voor-een-man-is-hij-het-begin-van-het-einde
De roem is voor een vrouw nooit ander dan een schitterende rouw over het geluk -Mme De Staël
de-roem-is-voor-een-vrouw-nooit-ander-dan-een-schitterende-rouw-over-het-geluk
Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voordat de chaos intreedt -Lao-Tse
pak-iets-aan-voordat-het-een-probleem-is-schep-orde-voordat-de-chaos-intreedt
Roekeloze plannen zijn op het eerste gezicht verheugend, in de volvoering zwaar en aan het einde einde droevig -Livius
roekeloze-plannen-zijn-op-het-eerste-gezicht-verheugend-in-de-volvoering-zwaar-aan-het-einde-einde-droevig
Wat wij het begin noemen is vaak het einde en iets eindigen is iets beginnen. Het einde is waar we mee starten -T. S. Eliot
wat-wij-het-begin-noemen-is-vaak-het-einde-iets-eindigen-is-iets-beginnen-het-einde-is-waar-we-mee-starten
Mislukking is geen mislukking, en verlies is geen verlies, als het illusies wegvaagt en de weg wijst tot een beter plan -Herbert George Wells
mislukking-is-geen-mislukking-verlies-is-geen-verlies-als-het-illusies-wegvaagt-de-weg-wijst-tot-een-beter-plan