Het verschrikkelijke van acteren in het theater is dat je het 's avonds moet doen


het-verschrikkelijke-van-acteren-in-het-theater-is-dat-het-'s-avonds-moet-doen
katharine hepburnhetverschrikkelijkevanactereninhettheaterisdat'savondsmoetdoenhet verschrikkelijkeverschrikkelijke vanvan acterenacteren inin hethet theatertheater isis datdat jeje hethet 'ss avondsavonds moetmoet doenhet verschrikkelijke vanverschrikkelijke van acterenvan acteren inacteren in hetin het theaterhet theater istheater is datis dat jedat je hetje het 'shet 's avondss avonds moetavonds moet doenhet verschrikkelijke van acterenverschrikkelijke van acteren invan acteren in hetacteren in het theaterin het theater ishet theater is dattheater is dat jeis dat je hetdat je het 'sje het 's avondshet 's avonds moets avonds moet doenhet verschrikkelijke van acteren inverschrikkelijke van acteren in hetvan acteren in het theateracteren in het theater isin het theater is dathet theater is dat jetheater is dat je hetis dat je het 'sdat je het 's avondsje het 's avonds moethet 's avonds moet doen

Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen -Toon Hermans
wat-vandaag-moet-doen-moet-doen-zoals-morgen-denkt-dat-het-had-moeten-doen
Telefonisten doen het 's avonds goedkoper -Guy Mortier
telefonisten-doen-het-'s-avonds-goedkoper
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen want anders zou ik het niet doen -Johan Cruijff
ik-ben-er-nog-steeds-van-overtuigd-dat-zoals-ik-het-doe-het-moet-doen-want-anders-zou-ik-het-niet-doen
Men moet niet handelen uit gehoorzaamheid jegens een mens, als je het kunt doen omdat je dat van binnen uit moet doen -Immanuel Kant
men-moet-niet-handelen-uit-gehoorzaamheid-jegens-een-mens-als-het-kunt-doen-omdat-dat-van-binnen-uit-moet-doen
Het is een kunst op zichzelf een brief op de juiste tijd te doen aankomen. Een ontvangen brief kan ons 's morgens iets heel anders doen dan 's avonds -Christian Morgenstern
het-is-een-kunst-op-zichzelf-een-brief-op-de-juiste-tijd-te-doen-aankomen-een-ontvangen-brief-kan-ons-'s-morgens-iets-heel-anders-doen-dan-'s-avonds
Wat je moet doen en de manier waarop je dat moet doen is ongelooflijk eenvoudig. Of je bereid bent dit te doen, dat is een ander verhaal -Peter F. Drucker
wat-moet-doen-de-manier-waarop-dat-moet-doen-is-ongelooflijk-eenvoudig-of-bereid-bent-dit-te-doen-dat-is-een-ander-verhaal