Het volk schept zich een god en onderwerpt zich er vervolgens aan


het-volk-schept-zich-een-god-onderwerpt-zich-er-vervolgens-aan
karl marxhetvolkscheptzicheengodonderwerptervervolgensaanhet volkvolk scheptschept zichzich eeneen godgod enen onderwerptonderwerpt zichzich erer vervolgensvervolgens aanhet volk scheptvolk schept zichschept zich eenzich een godeen god engod en onderwerpten onderwerpt zichonderwerpt zich erzich er vervolgenser vervolgens aanhet volk schept zichvolk schept zich eenschept zich een godzich een god eneen god en onderwerptgod en onderwerpt zichen onderwerpt zich eronderwerpt zich er vervolgenszich er vervolgens aanhet volk schept zich eenvolk schept zich een godschept zich een god enzich een god en onderwerpteen god en onderwerpt zichgod en onderwerpt zich eren onderwerpt zich er vervolgensonderwerpt zich er vervolgens aan

Ware liegde openbaart zich eerst wanneer zij zich aan plichtsvervulling onderwerptHoogste regel: 'God vergeeft hem, die boete doet' - in normale bewoordingen: die zich aan de priester onderwerptIedere morgen, en dat begint al om vier uur, wordt er een volk wakker. Het maakt zich nog wat kleiner, schurkt zich eens, maar herinnert zich dan zijn plichten en verheft zich, elf miljoen maal gapend om een nieuwe, meestal regenachtige dag te beginnenAan onze sterkste drift, die de dwingeland in ons speelt, onderwerpt zich niet alleen onze rede, maar ook ons gewetenIk geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensenWie God om iets bidt en vervolgens niet gelooft dat Hij het geeft, houdt God voor de gek