Het ware geluk moet men zich verwerven; het mag niet louter een zaak van geluk zijn


het-ware-geluk-moet-men-zich-verwerven-het-mag-niet-louter-een-zaak-van-geluk-zijn
fliegende blätterhetwaregelukmoetmenzichverwervenhetmagnietloutereenzaakvanzijnhet wareware gelukgeluk moetmoet menmen zichzich verwervenhet magmag nietniet louterlouter eeneen zaakzaak vanvan gelukgeluk zijnhet ware gelukware geluk moetgeluk moet menmoet men zichmen zich verwervenhet mag nietmag niet louterniet louter eenlouter een zaakeen zaak vanzaak van gelukvan geluk zijnhet ware geluk moetware geluk moet mengeluk moet men zichmoet men zich verwervenhet mag niet loutermag niet louter eenniet louter een zaaklouter een zaak vaneen zaak van gelukzaak van geluk zijnhet ware geluk moet menware geluk moet men zichgeluk moet men zich verwervenhet mag niet louter eenmag niet louter een zaakniet louter een zaak vanlouter een zaak van gelukeen zaak van geluk zijn

Wie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maakt -Erasmus
wie-gelooft-dat-het-menselijk-geluk-is-gelegen-in-het-bezit-van-kennis-van-een-voorwerp-of-eigenschap-vergist-zich-schromelijk-het-ware-geluk-bestaat
Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet -Alain
er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet
Het ware geluk zou zijn dat men zich het heden herinnert -Jules Renard
het-ware-geluk-zou-zijn-dat-men-zich-het-heden-herinnert
Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt -Erasmus
het-ware-geluk-bestaat-slechts-in-de-illusies-die-men-zich-daarover-maakt
Geluk kost weinig; als het duur is, is het niet het ware geluk -Peter Darbo
geluk-kost-weinig-als-het-duur-is-is-het-niet-het-ware-geluk
Eén geluk blijft in het ongeluk; dan men zijn ware vrienden van zijn valse leert onderkennen -Pietro Metastasio
eén-geluk-blijft-in-het-ongeluk-dan-men-zijn-ware-vrienden-van-zijn-valse-leert-onderkennen