Het was heel stil in het park. De meizon warmde het mos, de pijnbomen geurden, en het gekabbel van het beekje onderstreepte de stilte met een golflijn van geluid


het-was-heel-stil-in-het-park-de-meizon-warmde-het-mos-de-pijnbomen-geurden-het-gekabbel-van-het-beekje-onderstreepte-de-stilte-met-een-golflijn-van
simon vestdijkhetwasheelstilinhetparkdemeizonwarmdemosdepijnbomengeurdengekabbelvanbeekjeonderstreeptestiltemeteengolflijngeluidhet waswas heelheel stilstil inin hethet parkde meizonmeizon warmdewarmde hethet mosde pijnbomenpijnbomen geurdenen hethet gekabbelgekabbel vanvan hethet beekjebeekje onderstreepteonderstreepte dede stiltestilte metmet eeneen golflijngolflijn vanvan geluidhet was heelwas heel stilheel stil instil in hetin het parkde meizon warmdemeizon warmde hetwarmde het mosde pijnbomen geurdenen het gekabbelhet gekabbel vangekabbel van hetvan het beekjehet beekje onderstreeptebeekje onderstreepte deonderstreepte de stiltede stilte metstilte met eenmet een golflijneen golflijn vangolflijn van geluid

Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank -Tao Meng
stilte-is-niet-afwezigheid-van-geluid-stilte-is-de-diepste-klank
Op uw reputatie, anders dan op de rollende steen van het spreekwoord, groeit heel wat mos bij haar op en neer gaan -Charles Dickens
op-uw-reputatie-anders-dan-op-de-rollende-steen-van-het-spreekwoord-groeit-heel-wat-mos-bij-haar-op-neer-gaan
Stilte is het verschil tussen niks zeggen, en alles al gezegd hebben. Tussen gewone stilte, en de stilte na de laatste regel van een gedicht over de stilte -Herman de Coninck
stilte-is-het-verschil-tussen-niks-zeggen-alles-al-gezegd-hebben-tussen-gewone-stilte-de-stilte-na-de-laatste-regel-van-een-gedicht-over-de-stilte