Het woord


het-woord-politieke-deugd-is-onzin
napoleonhetwoordpolitiekedeugdisonzinhet woordpolitieke deugdis onzin

Volkomen onzin is beter aan te horen dan halve onzinOp het toneel kan zwijgen diep zijn, maar dan in een zinvol verband. Zwijgen te midden van onzin, geeft die onzin geen andere dimensiePolitieke noodzakelijkheden blijken soms politieke fouten te zijnDe politieke redenaars zijn maar al te zeer geneigd de liefde tot het woord voor liefde tot het vaderland te houdenMen moet de jeugd lachend onderrichten, met grote zachtheid haar gebreken berispen en haar niet bang maken voor het woord deugdPoëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op vers