Het zijn de minderheden, die de wereld regeren en daardoor is het dat de wereld een geschiedenis heeft. Als de werkelijke meerderheid regeerde, zou er nooit iets gebeuren


het-zijn-de-minderheden-die-de-wereld-regeren-daardoor-is-het-dat-de-wereld-een-geschiedenis-heeft-als-de-werkelijke-meerderheid-regeerde-zou-er
victor cherbuliezhetzijndeminderhedendiewereldregerendaardoorishetdateengeschiedenisheeftalswerkelijkemeerderheidregeerdezouernooitietsgebeurenhet zijnzijn dede minderhedendie dede wereldwereld regerenregeren enen daardooris hethet datdat dede wereldwereld eeneen geschiedenisgeschiedenis heeftals dede werkelijkewerkelijke meerderheidmeerderheid regeerdezou erer nooitnooit ietsiets gebeurenhet zijn dezijn de minderhedendie de wereldde wereld regerenwereld regeren enregeren en daardooren daardoor isdaardoor is hetis het dathet dat dedat de wereldde wereld eenwereld een geschiedeniseen geschiedenis heeftals de werkelijkede werkelijke meerderheidwerkelijke meerderheid regeerdezou er nooiter nooit ietsnooit iets gebeuren

Wie in de werkelijke wereld werken kan en in de ideale wereld leven kan, die heeft het hoogste bereikt -Ludwig Börne
wie-in-de-werkelijke-wereld-werken-kan-in-de-ideale-wereld-leven-kan-die-heeft-het-hoogste-bereikt
Tevergeefs klaagt het verstand dat het vooroordeel de wereld regeert; want als het zelf de wereld wil regeren moet het zich evenzeer in een vooroordeel veranderen -Hippolyte Taine
tevergeefs-klaagt-het-verstand-dat-het-vooroordeel-de-wereld-regeert-want-als-het-zelf-de-wereld-wil-regeren-moet-het-zich-evenzeer-in-een-vooroordeel
Men is gelukkiger in de eenzaamheid dan in de uitgaande wereld. Zou dat niet daardoor komen, dat men in de eenzaamheid denkt aan de dingen, en in de wereld gedwongen is te denken aan de mensen? -Nicolas Chamfort
men-is-gelukkiger-in-de-eenzaamheid-dan-in-de-uitgaande-wereld-zou-dat-niet-daardoor-komen-dat-men-in-de-eenzaamheid-denkt-aan-de-dingen-in-de
Als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn; haar ellende zou me het hart uiteenrijten -A. Schopenhauer
als-een-god-deze-wereld-gemaakt-heeft-dan-zou-ik-niet-die-god-willen-zijn-haar-ellende-zou-me-het-hart-uiteenrijten