Het zijn nooit de ongelukkigsten die het opstandigst zijn


het-zijn-nooit-de-ongelukkigsten-die-het-opstandigst-zijn
henry marethetzijnnooitdeongelukkigstendiehetopstandigsthet zijnzijn nooitnooit dede ongelukkigstenongelukkigsten diedie hethet opstandigstopstandigst zijnhet zijn nooitzijn nooit denooit de ongelukkigstende ongelukkigsten dieongelukkigsten die hetdie het opstandigsthet opstandigst zijnhet zijn nooit dezijn nooit de ongelukkigstennooit de ongelukkigsten diede ongelukkigsten die hetongelukkigsten die het opstandigstdie het opstandigst zijnhet zijn nooit de ongelukkigstenzijn nooit de ongelukkigsten dienooit de ongelukkigsten die hetde ongelukkigsten die het opstandigstongelukkigsten die het opstandigst zijn

Er zijn mensen, die nooit verliefd zouden zijn geweest, indien zij nooit van liefde hadden horen spreken -Francois de la Rochefoucauld
er-zijn-mensen-die-nooit-verliefd-zouden-zijn-geweest-indien-zij-nooit-van-liefde-hadden-horen-spreken
Staatkundige veranderingen zijn meestal het werk van eerzuchtigen, en kunnen dus nooit de bijval vinden van hen, die het geluk hebben zonder eerzucht te zijn -A. S. C. Wallis
staatkundige-veranderingen-zijn-meestal-het-werk-van-eerzuchtigen-kunnen-dus-nooit-de-bijval-vinden-van-hen-die-het-geluk-hebben-zonder-eerzucht-te
Ik heb nooit begrepen waarom men eerste drukken collectioneert. Het zijn de twééde drukken die zo zeldzaam zijn -Max Beerbohm
ik-heb-nooit-begrepen-waarom-men-eerste-drukken-collectioneert-het-zijn-de-twééde-drukken-die-zo-zeldzaam-zijn