Het zou een onderwerp zijn voor een week, gelach voor een maand en een goede mop voor altijd


het-zou-een-onderwerp-zijn-voor-een-week-gelach-voor-een-maand-een-goede-mop-voor-altijd
william shakespearehetzoueenonderwerpzijnvoorweekgelachmaandgoedemopaltijdhet zouzou eeneen onderwerponderwerp zijnzijn vooreen weekgelach vooreen maanden eeneen goedegoede mopmop voorhet zou eenzou een onderwerpeen onderwerp zijnonderwerp zijn voorzijn voor eenvoor een weekgelach voor eenvoor een maandeen maand enmaand en eenen een goedeeen goede mopgoede mop voormop voor altijdhet zou een onderwerpzou een onderwerp zijneen onderwerp zijn vooronderwerp zijn voor eenzijn voor een weekgelach voor een maandvoor een maand eneen maand en eenmaand en een goedeen een goede mopeen goede mop voorgoede mop voor altijdhet zou een onderwerp zijnzou een onderwerp zijn vooreen onderwerp zijn voor eenonderwerp zijn voor een weekgelach voor een maand envoor een maand en eeneen maand en een goedemaand en een goede mopen een goede mop vooreen goede mop voor altijd

Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen.  Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?Iemand, die zich van kant maakt om niet meer bang voor de dood te moeten zijn - Welk een onderwerp voor een verhaal of romanAltijd een week wachten voor je iets gelooft of onderneemtWie een goede mop vertelt, is altijd verplicht naar een paar flauwe te luisterenHet leven is voor de wijze een droom, voor de dwaas een spel, voor de rijke een komedie, voor de arme een tragedieHet leven is een droom voor de wijze, een spel voor de gek, een komedie voor de rijken, en een tragedie voor de armen