Het zout der aarde zit ook in onze tranen


het-zout-der-aarde-zit-ook-in-onze-tranen
cor de jonghehetzoutderaardezitookinonzetranenhet zoutzout derder aardeaarde zitzit ookook inin onzeonze tranenhet zout derzout der aardeder aarde zitaarde zit ookzit ook inook in onzein onze tranenhet zout der aardezout der aarde zitder aarde zit ookaarde zit ook inzit ook in onzeook in onze tranenhet zout der aarde zitzout der aarde zit ookder aarde zit ook inaarde zit ook in onzezit ook in onze tranen

Er moet een of ander vreemd geheim in zout verborgen liggen. Het is zowel in onze tranen als in de zee -Kahlil Gibran
er-moet-een-of-ander-vreemd-geheim-in-zout-verborgen-liggen-het-is-zowel-in-onze-tranen-als-in-de-zee
Wie de tranen van een vrouw wegkust, wordt eraan herinnerd dat hij haar verdriet met een korreltje zout moet opvatten -Fritz Francken
wie-de-tranen-van-een-vrouw-wegkust-wordt-eraan-herinnerd-dat-hij-haar-verdriet-met-een-korreltje-zout-moet-opvatten
Onze meest verborgen tranen zoeken nimmer onze ogen -Kahlil Gibran
onze-meest-verborgen-tranen-zoeken-nimmer-onze-ogen
In onze moderne romans wordt het Attische zout door Spaanse peper vervangen -Fliegende Blätter
in-onze-moderne-romans-wordt-het-attische-zout-door-spaanse-peper-vervangen
Koningen, groten der aarde, en rechtschapen geesten zien de volle deugd ook nog in de geringste harer uitingen -Pierre Corneille
koningen-groten-der-aarde-rechtschapen-geesten-zien-de-volle-deugd-ook-nog-in-de-geringste-harer-uitingen