Het zuiverste geluk kan onze geliefde ons schenken door te tonen, dat zij zich verheugt over het geluk van anderen


het-zuiverste-geluk-kan-onze-geliefde-ons-schenken-door-te-tonen-dat-zij-zich-verheugt-over-het-geluk-van-anderen
johann wolfgang von goethehetzuiverstegelukkanonzegeliefdeonsschenkendoortetonendatzijzichverheugtoverhetvananderenhet zuiverstezuiverste gelukgeluk kankan onzeonze geliefdegeliefde onsons schenkenschenken doorte tonendat zijzij zichzich verheugtverheugt overover hethet gelukgeluk vanhet zuiverste gelukzuiverste geluk kangeluk kan onzekan onze geliefdeonze geliefde onsgeliefde ons schenkenons schenken doorschenken door tedoor te tonendat zij zichzij zich verheugtzich verheugt oververheugt over hetover het gelukhet geluk vangeluk van anderenhet zuiverste geluk kanzuiverste geluk kan onzegeluk kan onze geliefdekan onze geliefde onsonze geliefde ons schenkengeliefde ons schenken doorons schenken door teschenken door te tonendat zij zich verheugtzij zich verheugt overzich verheugt over hetverheugt over het gelukover het geluk vanhet geluk van anderenhet zuiverste geluk kan onzezuiverste geluk kan onze geliefdegeluk kan onze geliefde onskan onze geliefde ons schenkenonze geliefde ons schenken doorgeliefde ons schenken door teons schenken door te tonendat zij zich verheugt overzij zich verheugt over hetzich verheugt over het gelukverheugt over het geluk vanover het geluk van anderen

De goedheid is een reserve van geluk, omdat zij ons doet genieten van het geluk van anderen als wij het onze verloren hebben -Comtesse Diane de Beausacq
de-goedheid-is-een-reserve-van-geluk-omdat-zij-ons-doet-genieten-van-het-geluk-van-anderen-als-wij-het-onze-verloren-hebben
Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet -Alain
er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet
Groot kan men zich in het geluk tonen, verheven slechts in het ongeluk -Friedrich von Schiller
groot-kan-men-zich-in-het-geluk-tonen-verheven-slechts-in-het-ongeluk
Waartoe het toeval in staat is bewijst ons het geluk van de anderen en onze tegenslagen -Hans Krailsheimer
waartoe-het-toeval-in-staat-is-bewijst-ons-het-geluk-van-de-anderen-onze-tegenslagen
De ziel zelf is geluk doch aan het leven wordt zij zich van dit geluk bewust -Dirk Coster
de-ziel-zelf-is-geluk-doch-aan-het-leven-wordt-zij-zich-van-dit-geluk-bewust