Hier binnen alle broeders! Daar buiten heer en knecht


hier-binnen-alle-broeders-daar-buiten-heer-knecht
johann ludwig uhlandhierbinnenallebroedersdaarbuitenheerknechthier binnenbinnen allealle broedersdaar buitenbuiten heerheer enen knechthier binnen allebinnen alle broedersdaar buiten heerbuiten heer enheer en knechthier binnen alle broedersdaar buiten heer enbuiten heer en knechtdaar buiten heer en knecht

Zo heer, zo knechtHoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnenO mijn broeders, niet achterwaarts moet uw adel schouwen, maar naar buiten! Verdrevenen zult gij zijn uit alle vader- en stamvaderlanden!Het onderwijs moet zoveel mogelijk van binnen naar buiten gaan, en de leerstof moet niet van buiten naar binnen worden ingepomptZij wilden liever heer zijn in een schraal land dan knecht in de weelderigste vlakteWees heer van uw wil en knecht van uw geweten