Hij dronk zich een heel stuk uit zijn inkomen en in zijn kraag


hij-dronk-zich-een-heel-stuk-uit-zijn-inkomen-in-zijn-kraag
godfried bomanshijdronkzicheenheelstukuitzijninkomeninkraaghij dronkdronk zichzich eeneen heelheel stukstuk uituit zijnzijn inkomeninkomen enen inin zijnzijn kraaghij dronk zichdronk zich eenzich een heeleen heel stukheel stuk uitstuk uit zijnuit zijn inkomenzijn inkomen eninkomen en inen in zijnin zijn kraaghij dronk zich eendronk zich een heelzich een heel stukeen heel stuk uitheel stuk uit zijnstuk uit zijn inkomenuit zijn inkomen enzijn inkomen en ininkomen en in zijnen in zijn kraaghij dronk zich een heeldronk zich een heel stukzich een heel stuk uiteen heel stuk uit zijnheel stuk uit zijn inkomenstuk uit zijn inkomen enuit zijn inkomen en inzijn inkomen en in zijninkomen en in zijn kraag

Hij dronk zich dood aan goede wijn. Hij behoefde geen kransDe mens hoeft zijn egoïsme niet af te leggen om goed te zijn, - hij hoeft er alleen maar een andere vorm aan te geven. Door zich in zijn medemens te verplaatsen, zich één met hem te voelen, veredelt hij zijn zelfzucht, - door zijn 'zelf' uit te breiden en meer omvattend te makenWij mensen zijn moeizaam aan elkaar gelijmd: dat is onze sterkte. Een man uit één stuk verpulvert als hij breektIndien vrouwen hun mannen geloofden, zouden ze een stuk gelukkiger zijn. En ook een stuk dwazerHij dronk om te vergeten wat hij nooit heeft gewetenIn Parijs ontkleden zich heel veel vrouwen zonder te beminnen en heel veel mannen beminnen zonder zich uit te kleden