Hij gebruikte zijn dwaasheid als camouflage om zijn wijsheden af te vuren


hij-gebruikte-zijn-dwaasheid-als-camouflage-om-zijn-wijsheden-af-te-vuren
william shakespearehijgebruiktezijndwaasheidalscamouflageomwijshedenaftevurenhij gebruiktegebruikte zijnzijn dwaasheiddwaasheid alsals camouflagecamouflage omom zijnzijn wijshedenwijsheden afaf tete vurenhij gebruikte zijngebruikte zijn dwaasheidzijn dwaasheid alsdwaasheid als camouflageals camouflage omcamouflage om zijnom zijn wijshedenzijn wijsheden afwijsheden af teaf te vurenhij gebruikte zijn dwaasheidgebruikte zijn dwaasheid alszijn dwaasheid als camouflagedwaasheid als camouflage omals camouflage om zijncamouflage om zijn wijshedenom zijn wijsheden afzijn wijsheden af tewijsheden af te vurenhij gebruikte zijn dwaasheid alsgebruikte zijn dwaasheid als camouflagezijn dwaasheid als camouflage omdwaasheid als camouflage om zijnals camouflage om zijn wijshedencamouflage om zijn wijsheden afom zijn wijsheden af tezijn wijsheden af te vuren

Zijn geweten was zuiver. Hij gebruikte het nooit -Stanislaw Jerzy Lec
zijn-geweten-was-zuiver-hij-gebruikte-het-nooit
Verkeerd gebruikte deugden zijn even gevaarlijk als ondeugden -André de la Roche
verkeerd-gebruikte-deugden-zijn-even-gevaarlijk-als-ondeugden
Als een dwaas zou volharden in zijn dwaasheid zou hij wijs worden -William Blake
als-een-dwaas-zou-volharden-in-zijn-dwaasheid-zou-hij-wijs-worden
Er is veel wijsheid onder de schijnbare dwaasheden, veel dwaasheid onder de schijnbare wijsheden -Rémy Montalée
er-is-veel-wijsheid-onder-de-schijnbare-dwaasheden-veel-dwaasheid-onder-de-schijnbare-wijsheden
Om hem eindelijk te doen werken gebruikte de weduwe van de aartsluierik zijn as in een zandloper -Julien de Valckenaere
om-hem-eindelijk-te-doen-werken-gebruikte-de-weduwe-van-de-aartsluierik-zijn-as-in-een-zandloper