Hij had een groot idee van zichzelf, maar dat was ook zijn enige idee


hij-had-een-groot-idee-van-zichzelf-maar-dat-was-ook-zijn-enige-idee
heinrich heinehijhadeengrootideevanzichzelfmaardatwasookzijnenigehij hadhad eeneen grootgroot ideeidee vanvan zichzelfmaar datdat waswas ookook zijnzijn enigeenige ideehij had eenhad een grooteen groot ideegroot idee vanidee van zichzelfmaar dat wasdat was ookwas ook zijnook zijn enigezijn enige ideehij had een groothad een groot ideeeen groot idee vangroot idee van zichzelfmaar dat was ookdat was ook zijnwas ook zijn enigeook zijn enige ideehij had een groot ideehad een groot idee vaneen groot idee van zichzelfmaar dat was ook zijndat was ook zijn enigewas ook zijn enige idee

Het idee dat de natuur chaotisch zou zijn en dat de kunstenaar daar orde in brengt is een heel absurd idee naar mijn mening. Het maximale wat we kunnen hopen is dat we enige orde in onszelf aanbrengenAan de bron van alle kennis staat een idee, een gedachte, en de ervaring bevestigt dat ideeWanneer een man op het idee komt een vrouw te trouwen, stamt dat idee meestal van haarDat het geloof onder bepaalde omstandigheden zalig maakt, dat zaligheid van een idee-fixe nog geen waar idee maakt, dat het geloof geen bergen verzet, maar wel bergen neerzet waar er geen zijn: een vluchtige wandeling door een gekkenhuis is voldoende om een en ander bevredigend toe te lichtenDe man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijnEen idee dat niet gevaarlijk is verdient überhaupt niet een idee genoemd te worden