Hij is streng die nog maar korte tijd regeert


hij-is-streng-die-nog-maar-korte-tijd-regeert
aeschylushijisstrengdienogmaarkortetijdregeerthij isis strengstreng diedie nognog maarmaar kortekorte tijdtijd regeerthij is strengis streng diestreng die nogdie nog maarnog maar kortemaar korte tijdkorte tijd regeerthij is streng dieis streng die nogstreng die nog maardie nog maar kortenog maar korte tijdmaar korte tijd regeerthij is streng die nogis streng die nog maarstreng die nog maar kortedie nog maar korte tijdnog maar korte tijd regeert

De tijd van leven is kort: die korte tijd laag bij de gronds doorbrengen zou te lang zijn -William Shakespeare
de-tijd-van-leven-is-kort-die-korte-tijd-laag-bij-de-gronds-doorbrengen-zou-te-lang-zijn
Hij kan niet streng zijn, die niet kan velen dat anderen tegenover hem streng zijn -Marcus Tullius Cicero
hij-kan-niet-streng-zijn-die-niet-kan-velen-dat-anderen-tegenover-hem-streng-zijn
De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen -Augustinus
de-mens-ziet-zichzelf-nooit-zoals-hij-is-maar-slechts-de-weg-die-voor-hem-ligt-ook-deze-slechts-op-korte-afstand-als-hij-verder-vooruit-wil-zien
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, net zo min als één mooie dag of korte tijd van gelukzaligheid iemand een gelukkig mens kunnen maken -Aristoteles
eén-zwaluw-maakt-nog-geen-zomer-net-zo-min-als-één-mooie-dag-of-korte-tijd-van-gelukzaligheid-iemand-een-gelukkig-mens-kunnen-maken
Nog een korte tijd, dan heb ik gewonnen, dan is de hele strijd in één keer verzwonden, dan kan ik rusten gaan in rozenzalen en achter elkaar met mijn Jezus praten -Sören Kierkegaard
nog-een-korte-tijd-dan-heb-ik-gewonnen-dan-is-de-hele-strijd-in-één-keer-verzwonden-dan-kan-ik-rusten-gaan-in-rozenzalen-achter-elkaar-met-mijn