Hij stortte zich op hen zoals een golf op een snel schip neerploft


hij-stortte-zich-op-hen-zoals-een-golf-op-een-snel-schip-neerploft
homerushijstorttezichophenzoalseengolfsnelschipneerplofthij storttestortte zichzich opop henhen zoalszoals eeneen golfgolf opop eeneen snelsnel schipschip neerplofthij stortte zichstortte zich opzich op henop hen zoalshen zoals eenzoals een golfeen golf opgolf op eenop een sneleen snel schipsnel schip neerplofthij stortte zich opstortte zich op henzich op hen zoalsop hen zoals eenhen zoals een golfzoals een golf opeen golf op eengolf op een snelop een snel schipeen snel schip neerplofthij stortte zich op henstortte zich op hen zoalszich op hen zoals eenop hen zoals een golfhen zoals een golf opzoals een golf op eeneen golf op een snelgolf op een snel schipop een snel schip neerploft

Een schip voer aan de horizon voorbij, zijn rook blijft hangen. Als rook hangt daar mijn kijken naar dat schip -Max Croiset
een-schip-voer-aan-de-horizon-voorbij-zijn-rook-blijft-hangen-als-rook-hangt-daar-mijn-kijken-naar-dat-schip
De mens moet zich hoeden voor droefgeestige stemmingen want indien die over hem komen, ziet hij de wereld zoals hij is -Otto Weiss
de-mens-moet-zich-hoeden-voor-droefgeestige-stemmingen-want-indien-die-over-hem-komen-ziet-hij-de-wereld-zoals-hij-is
Een gentleman is een man, die zich van tijd tot tijd toont, zoals hij altijd zou willen zijn -Grace Kelly
een-gentleman-is-een-man-die-zich-van-tijd-tot-tijd-toont-zoals-hij-altijd-zou-willen-zijn