Hij stortte zich op hen zoals een golf op een snel schip neerploft


hij-stortte-zich-op-hen-zoals-een-golf-op-een-snel-schip-neerploft
homerushijstorttezichophenzoalseengolfsnelschipneerplofthij storttestortte zichzich opop henhen zoalszoals eeneen golfgolf opop eeneen snelsnel schipschip neerplofthij stortte zichstortte zich opzich op henop hen zoalshen zoals eenzoals een golfeen golf opgolf op eenop een sneleen snel schipsnel schip neerplofthij stortte zich opstortte zich op henzich op hen zoalsop hen zoals eenhen zoals een golfzoals een golf opeen golf op eengolf op een snelop een snel schipeen snel schip neerplofthij stortte zich op henstortte zich op hen zoalszich op hen zoals eenop hen zoals een golfhen zoals een golf opzoals een golf op eeneen golf op een snelgolf op een snel schipop een snel schip neerploft

Een schip voer aan de horizon voorbij, zijn rook blijft hangen. Als rook hangt daar mijn kijken naar dat schipZoals een spin die zich in het midden van haar web bevindt, het merkt zodra een vlieg een of andere draad van haar web vernielt, en snel daarheen snelt, als leed ze pijn onder de vernieling van de draad, zo ook haast de ziel van de mens, wanneer enig deel van het lichaam gekwetst is, zich vlug daarheen als verdroeg ze de beschadiging niet van het lichaam waarmee ze hecht en evenredig verenigd isHet is mijn ongeluk, en waarschijnlijk mijn grote geluk, om de dingen te gebruiken zoals mijn hartstocht me zegt te doen. Ik stop alle dingen in mijn schilderijen zoals het mij bevalt. Die dingen, het is dikke pech voor hen, ze zullen zich er in moeten berustenHet overkomt de huichelaar soms dat hij zichzelf ervan overtuigt de deugden te bezitten die hij zich aanmatigt; zoals de kwakzalver, door steeds maar hoog op te geven van de heilzame werking van zijn zalf, uiteindelijk zelf gelooft wat hij zegt en zich er zelf mee inwrijftDe mens moet zich hoeden voor droefgeestige stemmingen want indien die over hem komen, ziet hij de wereld zoals hij isEen gentleman is een man, die zich van tijd tot tijd toont, zoals hij altijd zou willen zijn