Hoe gebukt gaat menigeen onder een trotse houding


hoe-gebukt-gaat-menigeen-onder-een-trotse-houding
otto weisshoegebuktgaatmenigeenondereentrotsehoudinghoe gebuktgebukt gaatgaat menigeenmenigeen onderonder eeneen trotsetrotse houdinghoe gebukt gaatgebukt gaat menigeengaat menigeen ondermenigeen onder eenonder een trotseeen trotse houdinghoe gebukt gaat menigeengebukt gaat menigeen ondergaat menigeen onder eenmenigeen onder een trotseonder een trotse houdinghoe gebukt gaat menigeen ondergebukt gaat menigeen onder eengaat menigeen onder een trotsemenigeen onder een trotse houding

Trotse lieden hebben, naar het mij toeschijnt, evenals dwergen de gestalte van een kind en de houding van een mens.Mannen gaan gebukt onder drie bergen van uitbuiting: imperialisme, militarisme en kapitalisme, maar vrouwen onder vier, omdat zij ook nog uitgebuit worden door de mannenNiemand kent het gewicht van de last waaronder een ander gebukt gaatIk ging gebukt onder mijn hoedanigheden, slechts van mijn gebreken had ik een beetje plezierEen ploeger ploegt niet recht als hij niet gebukt gaatZeggen hoe het gaat als men vraagt hoe het gaat is een overtreding van de afspraak