Hoe ik een gedicht maak? Heel eenvoudig, zoals een haan een ei legt


hoe-ik-een-gedicht-maak-heel-eenvoudig-zoals-een-haan-een-ei-legt
martinus nijhoffhoeikeengedichtmaakheeleenvoudigzoalshaaneilegthoe ikik eeneen gedichtgedicht maakheel eenvoudigzoals eeneen haanhaan eeneen eiei legthoe ik eenik een gedichteen gedicht maakzoals een haaneen haan eenhaan een eieen ei legthoe ik een gedichtik een gedicht maakzoals een haan eeneen haan een eihaan een ei legthoe ik een gedicht maakzoals een haan een eieen haan een ei legt

De haan kraait wel, maar het is de hen, die de eieren legtHet begin van een gedicht zij eenvoudig en hebbe niets gekunsteldsHaan tegen hen: 'Maak a.u.b.geen ruzie waar de eieren bij zijn.'Het lot legt vaak al het materiaal voor geluk en voorspoed in iemands handen eenvoudig om te zien hoe vreselijk hij daarmee opgezadeld isMannen zijn heel eenvoudig. Ze kunnen een heel weekend overleven met slechts drie dingen: bier, boxershorts en batterijen voor de afstandsbedieningAls een dwaas een ei ziet, hoort hij meteen een haan kraaien. Als een dwaas een pijl en boog ziet, ruikt hij meteen gebraden eend. De wijze neemt de dingen zoals ze zijn, zonder een keuze te maken, zonder een oordeel te vellen