Hoe kun je de top bereiken met geringe inspanning?


hoe-kun-de-top-bereiken-met-geringe-inspanning
euripideshoekundetopbereikenmetgeringeinspanninghoe kunkun jeje dede toptop bereikenbereiken metmet geringegeringe inspanninghoe kun jekun je deje de topde top bereikentop bereiken metbereiken met geringemet geringe inspanninghoe kun je dekun je de topje de top bereikende top bereiken mettop bereiken met geringebereiken met geringe inspanninghoe kun je de topkun je de top bereikenje de top bereiken metde top bereiken met geringetop bereiken met geringe inspanning

Met verdraaide woorden kun je van alles bereiken, maar slechts door juist te handelen kun je de anderen overvleugelen -Lao-Tse
met-verdraaide-woorden-kun-van-alles-bereiken-maar-slechts-door-juist-te-handelen-kun-de-anderen-overvleugelen
Tevredenheid ligt in de inspanning, niet in het bereiken, volledige inspanning is volledige  overwinning -Mahatma Gandhi
tevredenheid-ligt-in-de-inspanning-niet-in-het-bereiken-volledige-inspanning-is-volledige-overwinning
Op de top kun je geen lange wandelingen maken -Wim Kan
op-de-top-kun-geen-lange-wandelingen-maken
Als iedereen de top zou bereiken, werd het een saaie boel in het dal -Alexander Pola
als-iedereen-de-top-zou-bereiken-werd-het-een-saaie-boel-in-het-dal
Wanneer iemand beweert dat je met geld alles kunt bereiken, dan kun je er zeker van zijn dat hij nooit wat heeft gehad -Aristoteles Onassis
wanneer-iemand-beweert-dat-met-geld-alles-kunt-bereiken-dan-kun-er-zeker-van-zijn-dat-hij-nooit-wat-heeft-gehad
Enkel langs het pad van de nacht kun je de morgenschemering bereiken -Kahlil Gibran
enkel-langs-het-pad-van-de-nacht-kun-de-morgenschemering-bereiken