Hoe voller de geldkist van een vrek wordt, hoe leger zijn hart.


hoe-voller-de-geldkist-van-een-vrek-wordt-hoe-leger-zijn-hart
jean de boissonhoevollerdegeldkistvaneenvrekwordthoelegerzijnharthoe vollervoller dede geldkistgeldkist vanvan eeneen vrekvrek wordthoe legerleger zijnzijn harthoe voller devoller de geldkistde geldkist vangeldkist van eenvan een vrekeen vrek wordthoe leger zijnleger zijn harthoe voller de geldkistvoller de geldkist vande geldkist van eengeldkist van een vrekvan een vrek wordthoe leger zijn harthoe voller de geldkist vanvoller de geldkist van eende geldkist van een vrekgeldkist van een vrek wordt

De duivel ligt te piekeren in de geldkist van een vrek. -Thomas Fuller
de-duivel-ligt-te-piekeren-in-de-geldkist-van-een-vrek
Hoe leger een hoofd, hoe minder men erin kan gieten -Jean de Boisson
hoe-leger-een-hoofd-hoe-minder-men-erin-kan-gieten
Hoe ouder de man wordt, hoe jonger de vrouwen in zijn leven. Hoe ouder de vrouw wordt, hoe impotenter de mannen in haar leven -Diana Jordan
hoe-ouder-de-man-wordt-hoe-jonger-de-vrouwen-in-zijn-leven-hoe-ouder-de-vrouw-wordt-hoe-impotenter-de-mannen-in-haar-leven
Hoe simpeler hoe beter want hoe minder keuze je een speler laat hoe meer kans dat hij het juiste doet -Johan Cruijff
hoe-simpeler-hoe-beter-want-hoe-minder-keuze-een-speler-laat-hoe-meer-kans-dat-hij-het-juiste-doet
De rijkdom of armoede van een ziel wordt afgemeten naar hoe veel of hoe weinig zij kan gevoelen -W. R. Alger
de-rijkdom-of-armoede-van-een-ziel-wordt-afgemeten-naar-hoe-veel-of-hoe-weinig-zij-kan-gevoelen