Hoe volmaakter iets is, des te meer is het werkzaam


hoe-volmaakter-iets-is-te-meer-is-het-werkzaam
spinozahoevolmaakterietsistemeerishetwerkzaamhoe volmaaktervolmaakter ietsiets isdes tete meermeer isis hethet werkzaamhoe volmaakter ietsvolmaakter iets isdes te meerte meer ismeer is hetis het werkzaamhoe volmaakter iets isdes te meer iste meer is hetmeer is het werkzaamdes te meer is hette meer is het werkzaam

Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven -Sören Kierkegaard
hoe-meer-een-mens-vergeet-tot-te-meer-gedaanteveranderingen-is-hij-in-staat-hoe-meer-hij-zich-echter-te-binnen-weet-te-brengen-te-goddelijker-wordt
Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden -Ben Cami
hoe-ouder-ge-wordt-te-meer-zult-ge-lief-hebben-hoe-meer-ge-lief-hebt-te-jonger-zult-ge-worden
Hoe meer men bang geweest is voor iets, des te liever treedt men dat met voeten -Lucretius
hoe-meer-men-bang-geweest-is-voor-iets-te-liever-treedt-men-dat-met-voeten
Hoe meer we doen, des te meer we kunnen doen;Hoe drukker we het hebben, hoe meer vrijetijd we het hebben -William Hazlitt
hoe-meer-we-doen-te-meer-we-kunnen-doenhoe-drukker-we-het-hebben-hoe-meer-vrijetijd-we-het-hebben
Hoe meer iemand zichzelf ontzegt, des te meer ontvangt hij van de goden -Horatius
hoe-meer-iemand-zichzelf-ontzegt-te-meer-ontvangt-hij-van-de-goden