Hoe wil ik door en door rechtvaardig zijn! Hoe kan ik ieder het zijn geven! Dit zij mij genoeg; ik geef ieder het mijne


hoe-wil-ik-door-door-rechtvaardig-zijn-hoe-kan-ik-ieder-het-zijn-geven-dit-zij-mij-genoeg-ik-geef-ieder-het-mijne
friedrich nietzschehoewilikdoorrechtvaardigzijnkaniederhetzijngevenditzijmijgenoeggeefmijnehoe wilwil ikik dooren doorrechtvaardig zijnhoe kankan ikik iederieder hethet zijnzijn gevendit zijzij mijmij genoegik geefgeef iederieder hethet mijnehoe wil ikwil ik doorik door endoor en dooren door rechtvaardigdoor rechtvaardig zijnhoe kan ikkan ik iederik ieder hetieder het zijnhet zijn gevendit zij mijzij mij genoegik geef iedergeef ieder hetieder het mijnehoe wil ik doorwil ik door enik door en doordoor en door rechtvaardigen door rechtvaardig zijnhoe kan ik iederkan ik ieder hetik ieder het zijnieder het zijn gevendit zij mij genoegik geef ieder hetgeef ieder het mijnehoe wil ik door enwil ik door en doorik door en door rechtvaardigdoor en door rechtvaardig zijnhoe kan ik ieder hetkan ik ieder het zijnik ieder het zijn gevenik geef ieder het mijne

Zij zijn vol van de hoogste ideeën, verbazend of belachelijk. Ieder weet hoe men het doen moet, maar geen een kan het doen -Franz Grillparzer
zij-zijn-vol-van-de-hoogste-ideeën-verbazend-of-belachelijk-ieder-weet-hoe-men-het-doen-moet-maar-geen-een-kan-het-doen
Een volksregering wordt door te veel hartstochten beheerst om billijk en verdraagzaam te blijven. Zij handhaaft zich slechts door hoe langer hoe despotischer te worden -Gustave le Bon
een-volksregering-wordt-door-te-veel-hartstochten-beheerst-om-billijk-verdraagzaam-te-blijven-zij-handhaaft-zich-slechts-door-hoe-langer-hoe
Ieder wil zijn dwaasheid tot wijsheid verheffen, en maakt zich, geleid door zijn verdraaide brein, deugden van zijn gebreken -Nicolas Boileau
ieder-wil-zijn-dwaasheid-tot-wijsheid-verheffen-maakt-zich-geleid-door-zijn-verdraaide-brein-deugden-van-zijn-gebreken
Hoe meer de slachtoffers betalen, hoe meer zij schuldig zijn. Hoe meer zijn ontvangen, hoe minder zij hebben. Hoe meer zij verkopen, hoe minder zij krijgen -Eduardo Galeano
hoe-meer-de-slachtoffers-betalen-hoe-meer-zij-schuldig-zijn-hoe-meer-zijn-ontvangen-hoe-minder-zij-hebben-hoe-meer-zij-verkopen-hoe-minder-zij
Geen mens kan zijn ware staat bereiken, dan door rechtvaardig te zijn. Er kan geen kracht bestaan dan door eenheid. Er kan geen voorspoed en geen welzijn worden verkregen dan door consultatie -Bahá'u'lláh
geen-mens-kan-zijn-ware-staat-bereiken-dan-door-rechtvaardig-te-zijn-er-kan-geen-kracht-bestaan-dan-door-eenheid-er-kan-geen-voorspoed-geen-welzijn